21.4.2014

Chateau Jansky Vrch


(jeans: Lindex, shirt: Ahlens, trenchcoat: Esprit, earrings: H&M, slipons: chinese shop)

It´s hard to write anything optimistic right now, its after midnight, I have Lorde´s Teams on replay and it is last day of my holidays. So, I will concentrate more on my outfit and things we saw in and around this Chateau. I do not even know how we found it - just some random googling :) But lucky us! Beautiful exhibition connected with Easter traditions from this region + there were stands with sugar cotton and sweet popcorn outside (if you do not know yet, I am the biggest candy cotton lover in the world). It made my day!
I was wearing my new slipons which I found in chinese shop for only 2,5 euro and they are comfy too. Recently, I am looking for a new pair and no I do not want those snake once or those leopard once. I am looking for something crazy but wearable hahaha. Not having high expectations at all, huh?
I wish you Happy Easter! I hope you are spending it with your close friends or family and you are having a great time :) Enjoy!

Je dosť ťažké napísať niečo optimistické, je po polnoci, počúvam Lorde - Team a začína sa posledný deň dovolenky. Takže budem radšej písať o tom čo mám na sebe a o tom čo sme videli v a na tomto zámku. Ani neviem ako sme ho našli - bolo to iba náhodné googlenie :) Ale dobré pre nás! Krásna prehliadka spojená s ukážkou Veľkonočných tradícií z regiónu + vonku mali stánky s cukrovou vatou a sladkým popcornom (možno ešte neviete ale som najväčší závislák na cukrovej vate na svete).Proste mňamka!
Na nohách som mala nové slipons, ktoré som kúpila v čínskom obchode za 2,5 eura a dokonca sú aj pohodlné. Už pozerám aj po novom páre a nie nechcem tie hadie a ani tie leopardie. Hľadám nejaké šialené ale nositeľné, hahaha. Nemám vysoké nároky však?
Želám Vám krásnu Veľkú Noc! Dúfam, že ju prežívate s najbližšími a máte sa skvele :)

20.4.2014

Jesenik

(boots: Ginatricot, jeans: Lindex, sweater: Primark)

If you know what does it mean for girls to spend Easter in Slovakia, you understand why I left. This time we decided to spend our holidays in Czech Republic, in Jeseník (its close to Polish border). I am truly happy to be here because it is such a small and cute city with thermal springs and nice hotels. We live in the city center and our windows are pointing to the main square. This outfit, was supposed to be worn only for travelling but my mum persuaded me to capture even this one - because it should be realistic (thx, mum!).
On our way here - it took as 4 hours by car, we stopped in Bruntal to visit Bruntal Chateau. I did not expect much so, I was really surprised how amazing it is there. It is worth visiting!  

Určite viete, čo to znamená pre dievča zostať cez Veľkú Noc doma, na Slovensku, takže asi rozumiete prečo som odišla. Tento krát sme sa rozhodli stráviť sviatky v Čechách, v Jeseníkoch (pri Poľskej hranici). Som skutočne rada, že sme tu pretože je to skutočne krásne a malé mestečko s prameňmi a peknými hotelíkmi. Náš hotel je úplne v cetre s výhľadom na hlavné námestie. Inak, tento outfit bol iba cestovný ale mamina ma presvedčíla, že mám nafotiť aj ten - veď nech je to realistické (diky, mamčí!).
Po ceste sem - trvalo to 4 hodiny, sme sa zastavili na Zámku v Bruntáli. Nečakala som, že to bude až taká nádhera. Skutočne sa oplatí navštíviť!

19.4.2014

HOT Trend: Flat sandals

 It is hard to say when exactly it all started. For the first time, I noticed them two years ago. Over the summer, I was working is Spain, all the people coming from Netherlands and UK were wearing Birkenstock sandals. I have to admit that at first I hated it! So much! But as time went by, I realized that I am not as disgusted as in the beginning and I (surprisingly) like them. Later, Celine introduced those furry flat sandals for ss13 (I think, they got more haters then lovers). And this year, they are attacking us again! And this time, I am not protesting, hahaha!
Already got my first pair of this season. What about you? Love or Hate?

Je ťažké povedať kedy sa to vlastne všetko začalo. Po prvý krát som si ich všimla dva roky dozadu. V lete som pracovala v Španielsku a všetci hostia z Holandska a UK mali na nohách Birkenstock sandále. Musím sa priznať, že na začiatku som ich nenávidela. Totálne! Ale ako išiel čas, tak sa aj moja nechuť zmenšovala a nakoniec sa mi začali prekvapivo páčiť. Neskôr, módny dom Celine uviedol chlpaté sandálky na ss13 (myslím, že vtedy získali viac haters ako lovers). A tento rok na nás znova útočia! Ale tento raz protestovať nebudem, hahaha!
Už mám aj svoj prvý pár tejto sezóny. A čo vy? Láska či Nenávisť?17.4.2014

The Bra

(jeans, loafers, bra: Lindex, coat: secondhand, shirt: Primark, sunnies: Stradivarius)

When I tell you that we took these pics at the end of February, would you think I am crazy? Maybe, yeah (let mi know). It was right after I got my hands on this bra, and I have to say - it was love on the first sign. Its so different, sexy and interesting that I just couldn´t resist. I love to wear it with simple outfits, especially with shirts where I can show it off a bit (don´t worry, not as on the first picture of course). It is so sophisticated that people are usually asking me how does it look like or even how does it work :) I am already excited for summer, when I will be able to wear it with sheer shirts and confuse people even more :) Such a bitchy move, I know!

Keď Vám poviem, že tieto fotky vznikli ešte koncom Februára, budete si myslieť, že som šiši? Možno, jo (dajte mi vedieť). Fotilo sa krátko po tom ako som si túto podprsenku kúpila - dlho som ju hľadala a bola to láska na prvý pohľad. Je tak iná, sexy a zaujímavá, že som jej nemohla odolať. Nosím ju s jednoduchými outfitmi, najčastejšie s blúzkami tak aby kúsok z nej vytŕčal (don´t worry, nie tak veľa ako na prvej fotke). Je tak sofistikovaná, že ľudia sa ma často pýtajú ako vyzerá alebo ako to funguje :) Už sa teším na leto a na to ako ju budem môcť nosiť s priesvitnými blúzkami a tým pliesť ľudí ešte viac :) Som zlomyseľná však? 

15.4.2014

Keep it simple

(skirt: Cubus, shirt: Tally Weijl, sunnies: H&M)

Even though, I was never a big fan of simple outfit - I just missed any kind of accessories or something what will revive each outfit. I am changing, and as I changed over past few months, my closet and my way of clothing changed too. I got more into simple outfits and simple clothes with higher emphasis on details. Of course, I did not change totally - I still wear my neon and colorful outfits (I am still an enthusiastic and super-positive person hah) but because of my everyday duties and responsibilities I am wearing more formal clothing than ever. 
Are you the same? Wearing formal clothes over the day and changing into something "crazy" in the afternoon? Or you night divas? Changing for night club wear? 

It was one horrible rainy day today, but these photos were taken back in the days when the sun was still shining and you could feel its warm rays on your skin (or me, on my almost white skin, hah).